KL Ældrekonference 2018

Samarbejde om borgere med komplekse behov

KL Ældrekonference på Comwell, Kolding  den 18. september 2018 med deltagelse af Michael Huusom og Niels Søndergaard fra Fredensborg Seniorråd.

At borgerforløb bliver mere og mere komplekse og inddrager flere sektorer kan være forvirrende for borgerene og en storudfordring for mange af sundhedsvæsenets aktører.

Med den nye nærhedsfinansiering ses der potentiale for et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor et helhedsorienteret syn på borgerne i det komplekse borgerforløb er fundamentalt. For at det kan lukkede bliver vi nødt til at samarbejde og have forståelse for hinanden, hvilket dettes års Ældrekonference skaber et forum for.

Udvalgte præsentationer:

KL Ældrekonference Program
Frede Olsen
Sidsel Vinge
Peter Gjersøe
Carsten Hornstrup
Anders Bildsøe Lassen
Helen Kastel
Tine og Mogens

De enkelte sessioners præsentationer kan findes på KL’s hjemmeside